Bilimin ve Teknolojinin Tarihi Gelişimi

Bilimin ve Teknolojinin Tarihi Gelişimi

İnsanlık tarihinde teknolojinin yeri gün geçtikçe artmaktadır ve gelişime açıktır. Geçmiş tarihlere bakıldığında o yaşanılan döneme göre çığır açan icatlar ortaya çıkmıştır. Bu çığır açan icatlar ilk çağlara dayanmaktadır. Fakat teknoloji ve bilim sürekli gelişime açık bir alandır, son 100 yılda gerçekten akıl almaz bir gelişme göstermiştir. Bu gelişimlerden bahsetmeden önce teknoloji ve bilimin tarihine kısaca, fazla ayrıntıya girmeden değinmekte fayda var. Bu sözü hep duyarız “ geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez.” Ve gerçekten de teknolojinin geçmişinde yaşanan gelişmeler bilinmeden, belki de günümüzdeki bazı icatlardan yoksun olacaktık.

M.Ö. 3000’li yıllarda bilimin ilk tohumları, uygar insanlığın da ilk örneği olan Mezopotamya’da atılmıştır. Merak edenler için Mezopotamya günümüzde, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. Yani Irak, Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Suriye ve Güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Bilim, zamanla bu bölgeden batıya geçmeye başladı ve batıda yayıldı. Bilimin batıya gelmesiyle İskenderiye Kütüphanesi bilimin merkezi haline geldi. Ancak orta çağa gelindiğinde bilime hizmet eden bu güzel mabet yakıldı, binlerce kaynak yok oldu ve dolayısıyla bilim geriledi.

Bu çağda İslamiyet’in gelişmesine ve yayılmasına paralel olarak bilim yeniden canlandı. 600 yıl boyunca İslamiyet’in himayesinde gelişti ve yayıldı. O dönemde İslamiyet’in en büyük temsilcisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması ve yıkılmasına paralel olarak bilim, yavaş yavaş günümüzün en gelişmiş ülkelerinin yer aldığı Avrupa ve Amerika’ya geçmiş oldu. Ve günümüzdeki halini almış oldu. Bilim ve Teknolojinin kronolojik tarihine de kısaca dört M.Ö. dönemde inceleyelim;

M.Ö. 3000’li Yıllar : Bu dönemde insanlar ihtiyaçlarını ve yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmenin peşindedirler ve bu doğrultuda, merak da işin içine girince bilim yolunda araştırmalara girişmişlerdir. Bilindiği gibi ihtiyaçlar icatları doğurmaktadır.

M.Ö. 2500’li Yıllar : Bu dönemde bilimin temel taşlarından olan matematiksel hesaplamalar yapılmaya ve geliştirilmeye başlandı. (örneğin; çarpım tablosu ilk olarak bu dönemde kullanılmıştır.)

M.Ö. 2000’li Yıllar: Bu dönemde yine bilimin vazgeçilmez öğesi matematik, Babiller tarafından geliştirildi. Eklenen yeni konulara bakacak olursak; karekök alma, 2. ve 3. Dereceden denklemler vb.

M.Ö. 1000’li Yıllar: Bu dönemde bilim Yunan coğrafyasında gelişme göstermeye başladı. Bilindiği gibi bu coğrafyada o dönemde çok önemli filozoflar yetişmekteydi. Felsefe alanında birçok akım ve düşünce tarzları ortaya çıktı. Yanı sıra insanlar doğa olayları, astronomi ve hava bilimlerine ilgilerini artırmıştır.

İşte insanoğlunun doğasında var olan meraktan ötürü araştırmalar M.S. 100’lü yıllara kadar Yunan medeniyetinde gelişme göstermiştir. Fakat bu dönemde kilise baskın konumdadır ve kilisenin baskılarının sonucunda Yunan medeniyetinde bilimin ilerlemesi durur. Buradan Hint ve Pers medeniyetlerine taşınır. Ve sonrasında İslamiyet’in doğuşuyla birlikte (M.S. 600), bilim İslamiyet’in himayesi altında gelişmeye ve yayılmaya devam edecektir.

Bu dönemde bilime en büyük katkıyı Endülüs Emevi devleti yapmıştır. (Endülüs Emevileri bugünkü İspanya topraklarında yaşam sürmüştür.) Birçok bilim kitabı Arapçaya çevrilmiştir. Modern fizik alanında gelişmeler bu dönemde gerçekleşmiştir. Fizik konusunda birçok bilim adamı bu dönemden esinlenmiştir. Yukarıda yazdığımız gibi geçmişte yaşanılanlar bilinmeden geleceğe ışık tutulamaz. Günümüzde son yüz yılda bilim alanında gelişmeler geçmişteki araştırmalardan esinlenmiştir.

Teknoloji alanında insan hayatında önemli yer tutan son yüz yıldaki gelişmelere bakalım;

  • 1879: Ampul’ün bulunması.
  • 1900: Yanında taşınabilir fotoğraf makinesinin icadı.
  • 1903: İlk kez uçakla Wright kardeşler tarafından uçuş yapıldı.
  • 1917: Radyonun icadı.
  • 1927: TV’nin icadı. (ilk kanal 1928 yılında WRGB kanalıdır)
  • 1936: Kişisel bilgisayarın icadı
  • 1950: İlk banka kredi kartı yapıldı.
  • 1973: İlk cep telefonunun icadı.(Motorola Dyna-Tac)
  • 1991: Devrim niteliğindeki internetin kullanılmaya başlanması.

Bir önceki yazımız olan Detroit Become Human (PS4) İnceleme başlıklı makalemizde Detroit Become Human İnceleme hakkında bilgiler verilmektedir.

Alperen hakkında 322 makale
Kendini TeknoPUG için adamış film izlemeyi ve yazı yazmayı seven bir genç :)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*